Մեր գործունեության հիմնական ոլորտները

Մեր ծառայությունները կօգնեն պաշտպանելու ձեզ և լուծելու ցանկացած իրավական խնդիր՝ ձեզ նպաստավոր պայմաններով:

Մեր խորհրդատվությունը կօգնի ձեզ, ցանկացած իրավիճակում, լիարժեքորեն տիրապետել ձեր իրավուքներին:

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԽՈՐՀՐԴԱ-
ՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Իրավաբանական Անձանց

Իրավաբանական Անձանց

իրավաբանական աջակցություն

Դեյլի քոնսալթինգ իրավաբանական ընկերությունն առաջարկում է իրավաբանական ծառայություններ իրավունքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, սնանկության գործեր, ամուսնաընտանեկան, սեփականության և հարակից իրավունքների պաշտպանություն, աշխատանքային վեճեր և այլն...