ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

Դատարանում ներկայացուցչություն և խորհրդատվություն քրեական, վարչական և քաղաքացիական գործերով, մասնավորապես` ամուսնալուծություն, ալիմենտի բռնագանձում, երեխաների խնամք, երեխաների հետ շփման կարգ, սեփականության և հարակից իրավունքների պաշտպանություն, աշխատանքային վեճեր, սնանկության գործեր, ժառանգության ձևակերպում և այլն...

ՄԻՆԻՄԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՈՐԱԿՅԱԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐ

ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտ

Քաղաքացիական իրավունք, գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերություններ կարգավորող իրավունք, որը կառուցվում է այդ հարաբերությունների մասնակիցների կամքի ինքնավարության և գույքային առանձնացվածության մեթոդի հիման վրա։

Քաղաքացիական իրավունքի աղբյուր են Սահմանադրությունը, քաղաքացիական օրենսգիրքը, և այլ օրենքներն ու նորմատիվ այլ ակտերը։

ԿԱՄ Զանգահարեք +374 93 852-950

Image
Image

Քրեական իրավունքի ոլորտ

Քրեական իրավունքը իրավունքի հնագույն դասական ճյուղերից է. այն կարգավորում է հասարակական հարաբերություններ, որոնք ուղղված են հանցավոր ոտնձգություններից անձի նրա իրավունքների և ազատությունների հասարակության և պետության շահերի պաշտպանությունը։ Քրեական իրավունք հասկացությունը ընկալվում է երեք իմաստով՝

  • Իրավունքի ճյուղ,
  • Օրենսդրության ճյուղ,
  • Համանուն գիտության դասընթաց:

Այլ ճյուղերից այն տարբերվում է իր կարգավորող հասարակական հարաբերությունների շրջանակով և դրանց կարգավորման մեթոդով։ Քրեական իրավունքը՝ որպես իրավունքի միասնական համակարգի ինքնուրույն ճյուղ, իրավական այնպիսի նորմերի ամբողջություն է, որոնք սահմանում են թե հանրորեն վանգավոր որ արարքներն են հանցագործություն և ինչպիսի պատիժներ ու քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցներ են կիրառվում հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ, սահմանում են քրեական պատասխանատվության հիմքը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվությունից ու պատժիչ ազատելու կարգն ու պայմանները։

ԿԱՄ Զանգահարեք +374 93 852-950